Blivande landskapsarkitekter/ingenjörer på Karön

Första veckan i september 2008 var det dags för SLU Alnarp att besöka Karön. Detta år var det 2 omgångar som fick guide av länsantikvarien Leifh Stenholm och professor Roland Gustavsson, Alnarp om Karöns kulturlandskap.

 

Detta år så gjordes insatserna på delvis gamla områden - Blomsterdalen och förra årets nya stig men även et nytt projekt den så kallade inre stigen. Totalt var det ett 90-tal studenter som jobbade med områdena tillsammans med röjare från kommunen. Det mest positiva under dessa dagar var bekantskapen med alla positiva unga människor men även de signaler som kommunen och Länstyrelsen gav angående skötsel av Karön i framtiden. Redan under 2009 kan Karön bli en del av kulturreservatet "Ronneby Brunnspark" med därtill hörande ekonomiska och personella åtaganden. Efter ett dagsverke var det trevligt att besöka gruppernas grillkvällar.

Områden som grupperna arbetade på syns på nedanstående karta (bearbetning från Länstyrelsens GIS-tjänstkarta på nätet).

På nedanstående länk finns ett antal bilder som visar gruppernas arbeten.

på denna LÄNK

14 sept 2008 John Ekwall