Blivande landskapsarkitekter på Karön

Sedan några år tillbaka anordnar SLU Alnarp en praktisk kurs för landskapsarkitekter (2 året) på Karön. Här får kursdeltagare omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik. Jag hade nöjet att få följa med deltagarna under 3 arbetsfyllda dagar i september 2007.

Första dagen innebar en genomgång av Karöns historia som utflyktsmål - expert från Länsstyrelsen var Leifh Stenholm - professor Roland Gustavsson ledde rundvandringen.

Andra dagen utförde kursdeltagarna - 6 grupper - sitt praktiska arbete med redovisning den 3 dagen.

Titta på bildspelet - från semesterbyn (Lilla Karön) - via schweizeriet till Karöns utsida mot Ronnebyfjärden

på denna LÄNK